Trzecia nasza inwestycja to „Zielone Tarasy” z lokalizacją również atrakcyjną jak poprzednie i oddana do użytkowania zgodnie z planem w 2014 r. z 53 mieszkaniami.