MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ: +48 77 404 46 20biuro@ibdevelopment.pl
MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ: +48 77 404 46 20biuro@ibdevelopment.pl

Warunki zakupu

 

Aby przeprowadzić transakcje zakupu lokalu mieszkalnego jeszcze w trakcie budowy w pierwszej kolejności należy podpisać umowę rezerwacyjną lub umowę przedwstępną deweloperską w formie aktu notarialnego (koszty na pół z deweloperem) i na końcu po wybudowaniu akt notarialny przenoszący własność.

 
Umowa rezerwacyjna

Jest wstępną ofertą zakupu przez Państwa Lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą, garażem i udziałem w gruncie w nowo budowanym osiedlu. Umowa ta jest  szczególnie przydatna w przypadku, gdy potrzebujecie Państwo mieć pewność rezerwacji wybranego mieszkania, czas na przeprowadzenie ostatecznych kalkulacji finansowych  oraz zorientowanie się w możliwościach  uzyskania kredytu mieszkaniowego. Umowa rezerwacyjna jest często wymaganą przez banki podstawą do uzyskania informacji o zdolności kredytowej.

Umowa rezerwacyjna jest płatna w kwocie 480 zł ale  zwrotna po podpisaniu umowy przedwstępnej. Następstwem umowy rezerwacyjnej jest podpisanie umowy deweloperskiej przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

(Wzór- projekt umowy znajduje się w biurze firmy jak również może być przesłany e-mailem na Państwa życzenie.)

Umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego.

Podpisanie umowy deweloperskiej przedwstępnej w formie aktu notarialnego wiąże się dla Państwa z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 10% wartości kupowanego mieszkania w przypadku zakupu z własnych środków. W przypadku finansowania zakupu lokalu przez Bank zaliczkę wpłaca bank finansujący bez państwa udziału.

Poza wzajemnymi zobowiązaniami stron, dotyczącymi sprzedaży i zakupu mieszkania umowa będzie zawierać, uprzednio z Państwem uzgodniony harmonogram spłaty mieszkania.

(Wzór- projekt umowy znajduje się w biurze firmy jak również może być przesłany e-mailem na Państwa życzenie.)

Umowa końcowa przeniesienia własności mieszkania – akt notarialny

Warunkiem jej podpisania jest uregulowanie należności za mieszkanie, czyli wpłacenie całej ceny sprzedaży określonej w umowie przedwstępnej. Jej efektem jest przeniesienie na Państwa prawa własności wybranego mieszkania, wraz z udziałem w gruncie i ewentualnie garażem. Dla każdej nieruchomości zostanie przez Sąd założona osobna księga wieczysta.

W ten sposób stajecie się Państwo właścicielem mieszkania własnościowego, a co za tym idzie członkiem wspólnoty mieszkaniowej utworzonej przez wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości. Możliwość podpisania umowy sprzedaży istnieje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku oraz zaświadczeń o samodzielności lokalu.

Z podpisaniem Umowy Sprzedaży wiążą się dodatkowe opłaty spoczywające na nabywcy: taksa notarialna wraz z kosztami wypisów aktu notarialnego i opłata sądowa, wpis do ksiąg wieczystych. (całą opłata notarialna wraz z podatkami, jest bardzo niska ze względu na brak podatku PCC od mieszkań z rynku pierwotnego i w zależności od kwoty transakcji waha się od 1200 zł do 1800 zł .

 

Bezpieczeństwo transakcji

 

Oświadczamy że Spółki nasze nie posiadają żadnych zaległości wobec ZUS, Urzedu Skarbowego, Urzędu Miasta  oraz innych instytucjii i że nasze inwestycje przygotowywane są ze szczególną starannością zapewniające im pełne finansowanie ze środów własnych oraz z kredytów bankowych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa Naszych Klientów  jesteśmy otwarci na sposób przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży mieszkań. Począwszy od programu 10/90 ( 10 % wpłaty przy umowie przedwstępnej a 90 % przy akcie notarialnym przenoszącym własność). W przypadku wszystkich inwestycji Państwa środki są deponowane w Banku w formie rachunku powierniczego.

Z poważaniem

Prezes Zarządu komplementariusza

– Wiesław Krasinkiewicz

 

Rachunek Powierniczy to rozwiązanie, które służy zabezpieczaniu transakcji pomiędzy Klientami Banku i ich kontrahentami. Na Rachunku Powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku, na podstawie odrębnej umowy, przez osobę trzecią.

Rachunek powierniczy - szczegóły

Dodatkowe w stosunku do Rachunku Zastrzeżonego zabezpieczenie stanowi fakt, że – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – zdeponowane na Rachunku Powierniczym środki nie podlegają zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko posiadaczowi rachunku, a także w przypadku ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku, środki te podlegają wyłączeniu z masy upadłości.
Proponowane rozwiązanie powoduje, iż środki zdeponowane na Rachunku Powierniczym są uwalniane zgodnie z warunkami określonymi w umowie powierzenia środków zawartej pomiędzy Powiernikiem a Powierzającym oraz w odpowiadających im postanowieniach umowy Rachunku Powierniczego. Umowa Rachunku Powierniczego określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne Kontrahenta (Powierzającego) wpłacone na rachunek mogły być wypłacone Klientowi (Powiernikowi) lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być zrealizowane.

 • Zabezpieczenie odbiorcy przed utratą przekazanych na rzecz dostawcy środków finansowych w przypadku niewywiązania się dostawcy z warunków umowy.
 • Zagwarantowanie dostawcy otrzymania środków finansowych od odbiorcy.
 • Możliwość prostego i szybkiego wdrożenia usługi – brak konieczności uzyskania w Banku limitów kredytowych.
 • Poprawa wiarygodności handlowej i finansowej Klienta – szczególnie istotna w przypadku nawiązywania nowych relacji handlowych.
 • Środki znajdujące się na Rachunku Powierniczym nie podlegają zajęciu w przypadku postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku oraz podlegają wyłączeniu z masy upadłości w przypadku upadłości posiadacza rachunku.

Zródło: http://www.citi.com/poland/corporate/polish/7136.htm

 

Doradcy Finansowi

 

W świadomości społecznej funkcjonuje niesłuszne przekonanie, że komfort skorzystania z tego rodzaju pośrednictwa jest bardzo kosztowny i z pewnością przewyższa prowizje związane z otrzymaniem kredytu bezpośrednio od banku. Nic bardziej mylnego. Nasi pośrednicy na podstawie umów o współpracy podpisanych z instytucjami finansowymi dysponują znacznymi upustami agencyjnymi oraz możliwościami negocjacyjnymi, które to sprawiają, że w efekcie końcowym warunki uzyskanego kredytu są często atrakcyjniejsze niż te, które bank oferuje Klientom indywidualnym.

Firma IBD Liberty Park Sp. z o.o. Sp. k. podpisała umowy partnerskie o współpracy z pośrednikami finansowymi w zakresie pozyskiwania kredytowania hipotecznego dla swoich Klientów.

Klienci mogą skorzystać z nieodpłatnych porad w celu ustalenia najdogodniejszej formy finansowania, sprawdzić swoją zdolność kredytową, a w konsekwencji skorzystać z usług profesjonalnych doradców kredytowych (również nie wiążących się z dodatkowymi kosztami). Istotnym atutem takiego rozwiązania jest ograniczenie do niezbędnego minimum czasochłonnych formalności i kontaktów z bankiem, które wykonuje za Klienta przedstawiciel firmy pośredniczącej.

 

 Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego, nasi DORADCY KREDYTOWI pomogą znaleźć rozwiązanie odpowiednie do Twoich indywidualnych potrzeb.

Doradcy udzielą informacji w zakresie:

 • warunków udzielania i spłaty kredytów
 • możliwość dokonania wyboru spośród oferty kredytowej kilkunastu banków,
 • przedstawią symulacje spłat wybranych opcji kredytowych
 • ustalą wstępną ocenę zdolności kredytowej – zapewnią minimum formalności.
 • złożą do wniosku o udzielenie kredytu komplet dokumentów.
 • zachowają poufność w zakresie pozyskanych dokumentów i informacji.   Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego zbadania zdolności kredytowej za pośrednictwem polecanych przez nas Doradców Kredytowych i umów się z nimi na wizytę w dogodnym miejscu i czasie korzystając z niżej podanych danych teleadresowych;

 

Anna Żmijowska
tel . 667 949 879
e-mail: az@cfkredyt.pl

 

Polecam tych doradców, którzy nie tylko poprowadzą przez cały proces ale doradzą i wybiorą najlepszą ofertę spośród wielu różnych banków bezpłatnie.